FOTOL’elecció de les dones, la aproximació biogràfica de les quals integra aquest estudi, aquesta primera aproximació del col·lectiu “Quart fa Història”, s’ha basat en el criteri de visibilitat i notorietat davant la societat de Quart de Poblet. Un recorregut per les trajectòries vitals, públiques però també privades, que respon a una voluntat de connectar amb plantejaments metodològics de la Història de les dones i del gènere, de les relacions polítiques i socioculturals establertes entre homes i dones.

Un treball realitzat des de la independència, trencant la inèrcia institucional, i conscients dels efectes de la construcció social del gènere, assenyala la necessitat de tenir en compte les fonts orals (i escrites) per a reconstruir la història de les dones del nostre poble, reclamant la seua presència en el conjunt dels estudis històrics.

La base per a la realització d’aquest projecte, nascut precisament de la necessitat de buscar instruments metodològics per apropar-se a una realitat menys coneguda, però, també, de viure un procés de recuperació col·lectiva sentint que no estàvem sols/es, ens fa reconéixer una menció especial de gratitud a la Sra. Cristina Mora Luján, regidora de Cultura, i la Sra. Lluïsa Llorca, pel seu constant estímul. No obstant això, donem les gràcies a totes i cadascuna de les dones que han confiat en el nostre projecte. El resultat mostrarà que la iniciativa valia la pena.

Ara, és moment de continuar treballant…