escanear0001“Quart fa Història”, per poder contribuir a la recuperació del patrimoni cultural del nostre poble, s’ha ocupat de analitzar l’estat tècnic en què es troben el cementiri municipal i parroquial per a l’estudi d’historiadors/es, genealogistes i comunitat investigadora en general.

Considerem que és molt important tindre digitalitzats tots els arxius dels dos cementiris així com capturar i preservar digitalment imatges de les làpides, registrar la seua ubicació i crear nous i valuosos índexs, perquè facilitarà l’accés gratuït a la informació completa, fidedigna i en línia a crear una oportuna base de dades per tal de facilitar el seu quefer a la comunitat investigadora, i també a totes aquelles persones que desitgen saber més sobre la seua història familiar.

Dins del marc de col·laboració de les Administracions Públiques i la ciutadania per a la conservació i difusió del patrimoni cultural, i conscients de l’especial sensibilització de l’Ajuntament i la Parròquia Puríssima Concepció en aquest aspecte, hem proposat amb l’oportuna instància que s’avalués el minuciós treball de digitalització d’arxius i imatges del cementiri municipal i parroquial a curt termini.