1- PLANS DE TREBALL: PATRIMONI MATERIAL I IMMATERIAL LOCAL

2- PROGRAMES:

CONSERVACIÓ PANELLS CERÀMICS A QUART

panells

BIOGRAFÍES DONES DE QUART: Donar relleu a la contribució de les dones del nostre poble ens ajuda a comprendre els problemes i les vivències de les dones en el món d’avui. Donar visibilitat, enfortir el teixit social i històric, fruit d’una recerca col•lectiva del grup “Quart fa Història”, és el que ens proposem amb aquesta iniciativa. Una iniciativa que s’inicia amb el projecte “Dones pioneres de Quart de Poblet”.
La informació que aporten les biografies demostra que si les dones de Quart no han tingut un paper més preeminent no ha estat per cap manca de capacitat sinó per unes estructures socials i culturals que els ha atorgat un paper subordinat, impedint la realització de determinades tasques, i si l’han realitzat, no els ha estat reconeguda apropiadament.
En aquesta fase de l’estudi, QfH ressenya algunes biografies singulars de dones de Quart (o que han estat de total rellevància al nostre poble per raó de la seua activitat), de diferents camps del coneixement i àmbits d’actuació, en un arc cronològic que abraça des de finals del segle XIX a l’actualitat, i que inclou un ampli ventall de situacions socials que van des de llauradores, monges, artesanes, passant per sindicalistes, polítiques, compositores, empresàries, universitàries, etc.
Volem fer públic el nostre agraïment a tots els familiars de les protagonistes perquè amb els retalls biogràfics no sols faciliten informació valuosa, sinó que ajuden a conformar una Història digna d’aquest nom.
En breu, podreu fer seguiment dels avanços del treball en aquesta pàgina web.

IMG_4795

ARXIU ORAL DE LA MEMÓRIA

PROMOCIÓ DE L´ÚS DEL VALENCIÀ

Valencià

3- PROJECTES:

DONES PIONERES A QUART

Q